Bij de (ver)bouw van een huis of bij het verbouwen of afgraven van de tuin, komt het vaak voor dat je veel grond overhoudt. Schone grond wordt apart afgevoerd in een grondcontainer en mag niet bij ander bouw-en sloopafval. Maar let op: de grond kan alleen worden afgevoerd wanneer het schoon is verklaard. Hier kan je een schoongrondverklaring voor aanvragen, maar hoe werkt dit nou precies?

Postcode check

Wanneer het om kleine hoeveelheden grond gaat (zoals bij een 3m3 en een 6m3 container) is een postcode check al voldoende voor de afvalverwerker. Wanneer je op ContainerOnline een grondcontainer besteld, kijken wij, voordat we de container plaatsen, of de te af te voeren grond niet uit een gebied komt dat bekend staat als een zwaar verontreinigd gebied. Ga je meer dan een paar kuub grond af laten voeren of ben je van plan een huis te gaan bouwen dan is een postcodecheck niet voldoende en heb je echt een schoongrondverklaring nodig.

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een verklaring dat de grond schoon is en er dus geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Bij bodemvervuiling zitten er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in de grond. Dit gaat vaak om stoffen als zware metalen, olie, asbest, bestrijdingsmiddelen, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), dioxines of chemische stoffen zoals cyaniden. De grond hoeft echter niet brandschoon te zijn. Wanneer de grond alleen licht verontreinigd is levert dit geen gevaar op voor de volksgezondheid en wordt er vaak gewoon een schoongrondverklaring afgegeven. De schoongrondverklaring is nodig wanneer je gaat bouwen of verbouwen en hier een bouwvergunning voor gaat aanvragen.

Waarom heb ik een schoongrondverklaring nodig?

In Nederland komt er regelmatig bodemverontreiniging voor. Op ongeveer 250.000 locaties in Nederland is de bodem ernstig vervuild. Veel van deze vervuilingen zijn ontstaan op plekken waar vroeger bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt of waar benzinestations, garages of gasfabrieken stonden. Bij huizen die gebouwd zijn na 1992 is de kans op bodemvervuiling een stuk kleiner. Rond die tijd ging namelijk de bodemwetgeving in, die via verschillende regels verdere grondvervuiling in Nederland moest tegengaan. Maar ook nu kan er nog steeds bodemverontreiniging ontstaan. Dit ontstaat vaak door het niet naleven van de regels, illegale afvaldump of door ongelukken bij bedrijven. Het is belangrijk om te weten of de grond waar op gebouwd of verbouwd wordt vervuild is, omdat ernstig vervuilde grond schadelijk is voor mens en milieu. Afgevoerde grond uit grondcontainers gaat geen lang recycleproces door, maar wordt direct hergebruik. Er kan dus geen risico worden genomen dat hier vervuilde grond bij terechtkomt.

Hoe kom ik aan een schoongrondverklaring?

Wanneer je een huis gaat bouwen of gaat uitbouwen heb je een bouwvergunning nodig. Om deze te krijgen is een schoongrondverklaring noodzakelijk. Deze is op verschillende manieren te verkrijgen.

 

1. Gekregen bij aankoop woning

Wanneer je een huis of een stuk grond koopt heb je een ‘onderzoeksplicht’. Hierdoor ben je dus zelf verplicht om uit te zoeken of de bodem verontreinigd is of niet. De verkoper heeft alleen een ‘mededelingsplicht’. Dit betekent dat ze verplicht zijn om de koper te informeren over bodemvervuiling als dit bekend is. Ze hoeven er dus niet zelf onderzoek naar te doen. 

 

2. Aanvragen bij de gemeente

Van huizen die gebouwd zijn na 1992 is de kans groot dat er een schoongrondverklaring bij de gemeente ligt. Deze kunt u bij de desbetreffende gemeente aanvragen. Wanneer deze beschikbaar is, is de gemeente verplicht het in te laten zien. Daarnaast voeren gemeenten en grote provincies elk jaar een bodemsaneringsbeleid uit, waar ze vervuilde locaties in kaart brengen.

 

3. Bodemonderzoek uit laten voeren

Wanneer er geen schoongrondverklaring te verkrijgen is moet je zelf onderzoek laten uitvoeren. Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor dit onderzoek en voor de kosten. Bij dit onderzoek worden er één of meerdere grondboringen verricht. De hoeveelheid van deze boringen is afhankelijk van hoe groot het oppervlak is dat moet worden onderzocht. Hierna worden de grondmonsters en het opgevangen grondwater geanalyseerd. Aan de hand van deze resultaten wordt vastgesteld of er sprake is van bodemvervuiling en of er verder onderzoek nodig is. De kosten van dit onderzoek zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Historisch onderzoek

In sommige gevallen kan er ook worden volstaan met een historisch onderzoek. Dit kan worden uitgevoerd door de gemeente, milieudienst of omgevingsdienst. Er wordt dan onderzoek gedaan naar eventuele verontreinigingsbronnen in het verleden. Er wordt bij dit onderzoek onder andere informatie verzameld over het vroegere en huidige gebruik van de locatie. Ook wordt er gekeken naar de geohydrologie en soms ook naar de juridische aspecten. Daarnaast wordt er een inspectie op locatie uitgevoerd en wordt er soms een luchtfoto gemaakt. Ook kunnen er gesprekken met eigenaren en omwonden plaatsvinden. Op basis van de resultaten wordt er besloten of er verder bodemonderzoek noodzakelijk is. 

Online check

Ook zijn er verschillende websites beschikbaar die je kunnen helpen bij het verkrijgen van de verklaring. Op Omgevingsdienst NL vind je een plattegrond met alle omgevingsdiensten in Nederland die je verder kunnen helpen met het verkrijgen van de verklaring. Via Bodemloket vind je alle, bij de overheid bekende, gegevens over bodemvervuiling. Op de kaart kan je zien waar vroeger bedrijven hebben gezeten of werkzaamheden hebben plaatsgevonden die de bodemkwaliteit hebben kunnen beïnvloed.