Wanneer je gaat klussen, verbouwen of verhuizen is het handig om voor je afval een container te huren. Heb je veel verschillende afvalsoorten, wordt er vaak aangeraden om te kiezen voor een ‘gemengde afval container’. Goede tip, maar ‘gemengd afval’ is best een breed begrip. Wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en wat mag er dan allemaal in zo’n container?

Gemengd afval = bouw en sloopafval

Met gemengd afval bedoelen we bouw- en sloopafval. Een gemengde afvalcontainer is een bouwcontainer voor verschillende afvalsoorten, waaronder bijvoorbeeld hout, gips, puin en metaal. Het wordt omgeschreven als een gemengde afvalcontainer, omdat je hier veel afval in kwijt kunt dat vrijkomt tijdens een verbouwing. Voor veel van de afvalsoorten is ook een aparte container te bestellen. Toch is een gemengde container bij veel klussen de meest praktische oplossing, want hierdoor ben je weinig tijd kwijt met het weggooien van je afval. Daarnaast heb je bij een verbouwing vaak kleine beetjes van verschillende afvalstromen. Wanneer je dit allemaal in een aparte container moet weggooien, heb je veel containers nodig, die allemaal niet vol raken. Dat is natuurlijk zonde.

Besparen op je afvalcontainer

Heb je vooral 1 afvalsoort en maar een beetje ander afval, dan is het misschien zonde om een bouw en sloopafvalcontainer te huren, die is namelijk duurder. Ga je bijvoorbeeld een muurtje slopen en heb je vooral steensoorten en een paar leidingen of een beetje hout, dan is het voordeliger om een puincontainer te huren en het beetje andere afval naar de milieustraat te brengen of daar een Big Bag voor te huren.

Wat valt er onder gemengd afval?

Zoals hierboven omschreven bestaat gemengd afval dus uit verschillende afvalstromen die vrijkomen tijdens verbouwingen. De afvalsoorten die zijn toegestaan in de container zijn:

Ondanks dat er zoveel verschillend afval bij elkaar kan worden ingezameld, zijn niet alle afvalsoorten toegestaan. De volgende afvalsoorten horen niet thuis in een gemengde container, oftewel een bouw- en sloopcontainer:

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Golfplaten
 • Autobanden
 • Dakafval– dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Elektrische apparaten
 • Accu’s (bijtende of irriterende stoffen)
 • Organisch afval
 • Restafval/huisafval
 • Gevaarlijke afval, chemisch afval
 • Grond/veegvuil

De reden dat dit afval niet in de gemengde container mag is omdat het bijvoorbeeld gevaarlijk is (asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, accu’s, chemisch afval), het de andere afvalsoorten kan vervuilen (dakafval, dakleer) of niet meer sorteerbaar is (grond).

Heb je twijfels over welk afval er in de gemengde container mag? Wij denken graag met je mee. Ook als je afval hebt dat niet in de gemengde container (of een andere container) mag denken wij graag mee hoe je deze op een duurzame en veilige manier kwijt kunt.

Kan gemengd afval worden gerecycled?

Afval kan het beste worden gerecycled wanneer het gescheiden wordt ingezameld. Toch kan ook het afval in een gemengde afvalcontainer worden gerecycled, maar dat proces is iets uitgebreider. Het recycle proces begint met het achteraf scheiden van het afval. Eerst worden de grote stukken afval en meubels (vaak handmatig) eruit gehaald. De kleinere stukken worden op een sorteerband geplaatst en dus machinaal gescheiden van elkaar. Zo worden de metalen eruit gehaald met magneten en wordt ook het papierafval, plasticafval en hout van elkaar gescheiden. Dit wordt gedaan met behulp van water of infrarood. Als laatste wordt het afval nog eens goed bekeken en waar nodig nogmaals handmatig nagescheiden.