In Nederland komt er jaarlijks zo’n 22,5 miljoen bouw- en sloopafval vrij. Dit afval komt vooral van grote (ver)bouwprojecten. Dit afval kan goed worden gerecycled, wanneer het gescheiden wordt ingezameld. Ga je voor duurzaam en wil je gemakkelijk een steentje bijdragen aan een beter milieu: scheid dan al direct op de bouwplaats.

Op de bouwplaats vind je een schat aan grondstoffen: puin, beton, metaal, hout en gips. Wanneer je dit allemaal in de bouw- en sloopafval container gooit, wordt het gesorteerd door de afvalinzamelaar. Daarom zijn deze containers ook een stuk duurder. Al op de bouwplaats scheiden, scheelt dus enorm in kosten, maar is ook beter voor het milieu. Alles wat de inzamelaar namelijk niet kan scheiden, belandt in de verbrandingsoven. Zonde natuurlijk. Zeker omdat het meestal heel makkelijk is om op de bouwplaats al te scheiden. Zo zijn er containers voor: puin, hout, grond, dakafval en soms groenafval.

Heb je grote hoeveelheden afval, kun je het nog verder scheiden in:

  • Onsorteerbaar bouw- en sloopafval
  • Geïmpregneerd hout
  • Dakgrind
  • Gips
  • Vlakglas
  • Kunststoffen
  • Metaal

Neem voor de speciale afvalsoorten even contact met ons op.

Waarom moet bouwafval worden gescheiden?

Bouwafval scheiden op de werkplaats brengt veel voordelen met zich mee:

Milieubesparing
Deze reden noemen we niet voor niks als eerste. Al het bouwafval kan makkelijk worden gerecycled tot nieuwe grondstof wanneer het apart wordt ingezameld. De afvalcontainer is dus een waardevolle grondstoffenbron. Door recycling hoeven er minder primaire grondstoffen worden gewonnen, wat CO2 uitstoot en uitputting van waardevolle grondstoffen vermindert.

Kostenbesparing
Als particulier kan het best even schrikken zijn als je ziet wat je betaalt voor een afvalcontainer. Voor bedrijven is afval scheiden juist voordelig. Wanneer je bijvoorbeeld op de bouwplaats heel veel puinafval hebt, is het voordeliger een puinafvalcontainer te huren voor dit afval dan een gemengd bouwafvalcontainer. Wanneer een afvalsoort goed recyclebaar is, kan het vaak tegen een voordeliger tarief worden afgevoerd.

Circulair ondernemen
Circulair bouwen is een hot item. Bij circulair bouwen wordt er efficiënt gebruik gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden. Alle gebruikte materialen kunnen in het geval van circulair bouwen na afbraak worden hergebruikt. Als bedrijf goed is het goed voor je imago om te laten zien dat je bezig bent met duurzaam ondernemen. Door een goede afvalscheiding, waarmee je recycling stimuleert, scoor je punten.

Hoe start je met afval scheiden op de bouwplaats?

Stap 1: Maak een plan

Welke klussen verwacht je wanneer aan te pakken en welk afval komt hierbij vrij? Door van te voren te bepalen welke afvalstromen er vrij gaan komen, wordt het makkelijker om de juiste containers te plaatsen.. Ook is het belangrijk om in te schatten welk volume je per afvalstroom verwacht. Afval scheiden kan vanaf 1m3 van één afvalsoort. Hiervoor kun je Big Bags inzetten. Daarnaast kun je containers huren van 3m3, 6m3, 10m3, 12 m3, 14m3, 20 m3 en 40 m3 beschikbaar.

Stap 2: Zorg voor faciliteiten

Een goede afvalscheiding staat en valt met beschikbare faciliteiten. Wanneer er één beschikbaar is voor al het bouwafval kan er simpelweg niet worden gescheiden. Zorg daarnaast dat de containers op de goede plek staan en er duidelijk wordt aangegeven waar wat moet worden weggegooid. Hierdoor hoeven jij en je collega’s niet te zoeken.

Plaats de containers daarnaast op strategische plekken. Door bijvoorbeeld de houtcontainer vóór de bouw- en sloopcontainer te plaatsen voorkom je dat al het hout uit gemakzucht in de gemengd afvalcontainer wordt gegooid.

Stap 3: Zorg voor een goede communicatie

Deel je motivatie om afval te scheiden met de rest van het team. Hierdoor ontstaat er snel een gezamenlijk doel. Laat zien wat er verwacht wordt en waar de containers staan. Zo loopt het scheiden niet spaak door onwetendheid.

Zo wordt bouwafval gerecycled?

Zo’n 98% van het bouw- en sloopafval wordt nuttig toegepast. Na inzameling wordt het afval na gescheiden alle recyclebare afvalstromen, zoals hout, papier, metaal en kunststoffen worden apart gesorteerd. Hierna blijft er alleen nog steenachtig materiaal over; puin. Dit puin wordt vermaalt tot kleine stukken van zo’n 50 cm. Dit noemen we granulaat. Het granulaat wordt gezeefd in een trommelzeef, die alle niet-bruikbare materialen eruit filtert en wordt er met een magneet de overige metaalresten verwijderd. Daarna wordt een windzifter ingezet, die de overgebleven stukken papier en plastic wegblaast. De overgebleven grondstof wordt ingezet in bouwprojecten als funderingsmateriaal of in de betonproductie Ook wordt puingranulaat gebruikt bij de aanleg van wegen of voor het ophogen van dijken.

Martijn is online marketeer, SEO-specialist en vooral ook afval en container expert. Duurzaamheid houdt hem in zijn greep en in zijn vrije tijd klust en tuiniert hij graag.