✓ In één werkdag geplaatst   ✓ In heel Nederland   ✓ Veilig betalen via iDEAL  ✓ Scherpe all-in tarieven
Container huren LittenseradielContainer huren in de gemeente Littenseradiel? Dan bent u bij ContainerOnline.nl aan het juiste adres. Onze leveranciers plaatsen containers door heel Nederland en dus ook in Littenseradiel. Hieronder vindt u informatie over de regelgeving voor het plaatsen van een container in Littenseradiel. U heeft nooit een vergunning nodig als u een container plaatst op eigen terrein.

Informatie gemeente Littenseradiel

Op de pagina: Voorwerp plaatsen op of aan de weg vermeld de gemeente Littenseradiel dat u voor plaatsing van een container op gemeentegrond mogelijk een ontheffing moet aanvragen. Op deze website staat vermeld dat: ” U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente. “.

Informatie over vergunningen gelden voor alle bouwcontainers. Het maakt dus niet uit of u een container huurt voor: bouw- en sloopafval, grofvuil, schoon puin, hout, groenafval, grond of dat u dakafval laat afvoeren.

Kies een afvalsoort:


Plaatsen in de gemeente Littenseradiel

Tot de gemeente Littenseradiel behoren ook de kernen Baard, Baijum, Beers, Bozum, Britswerd, Edens, Hennaard, Hidaard, Hijlaard, Huins, Itens, Jellum, Jorwerd, Kubaard, Lions, Lutkewierum, Mantgum, Oosterend, Oosterlittens, Oosterwierum, Rien, Roodhuis, Spannum, Waaxens, Weidum, Welsrijp, Wieuwerd, Winsum & Wommels en de buurtschappen De Bieren, Bonkwerd, Driehuizen, Fons, Greate Wierrum, De Grits, ’t Heechhout, De Hem, Hesens, Hidaarderzijl, Hoekens, Hoptille,
Indijk, Jeth, Kleiterp, De Klieuw, Littenserburen, Makkum, Meamert, Meilahuizen, Montsamabuorren, Rewerd, Schillaard, Schrins, Skrok, Skyldum, Slyp, Swaenwert, Swarte Beien, Tjeintgum, Tjeppenboer, Tsjerkebuorren, Wammert, Weakens,
Westerein, It Wiel & Wieuwens of Sprong.

Bovenstaande informatie is bijgewerkt op 14-02-2017.
ContainerOnline.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade dat is ontstaan door de bovenstaande informatie.