Staan er bouwwerkzaamheden op de planning? Of heb je plannen om die oude schuur nu eens eindelijk af te gaan breken? Dan is de kans groot dat er veel houtafval bij vrijkomt. Kleine hoeveelheden houtafval raak je makkelijk kwijt, maar grote hoeveelheden kunnen niet zomaar met het reguliere huisafval worden afgevoerd. De oplossing hiervoor is het huren van houtcontainer. Maar let op: houtafval kan flink verschillen in kwaliteit, waardoor het niet allemaal tegelijk kan worden ingezameld. Daarom hieronder een overzicht met alles wat je wilt weten over afvalhout.

Waar komt houtafval bij vrij?

Houtafval komt onder andere vrij bij het bouwen, verbouwen, renoveren of slopen van gebouwen. Vaak wordt ervoor gekozen om houtafval als aparte afvalstroom in te zamelen, omdat het goed hergebruikt of gerecycled kan worden. Het is daarom zonde om houtafval niet te scheiden van het andere bouwafval. Bij de inzameling van houtafval wordt er gesproken over drie soorten hout.

Verschillende soorten hout

Houtafval wordt ingedeeld in drie categorieën.
A-hout is onbewerkt, onbehandeld, ongelakt en niet-geïmpregneerd afvalhout. Deze houtsoort is van goede kwaliteit en kan goed gerecycled worden. Het hout is vaak in zo’n goede staat, waardoor het ook zonder recycling direct kan worden hergebruikt. Zo kan je er bijvoorbeeld zelf een nieuw meubelstuk van maken. Vooral pallets worden hier vaak voor gebruikt. A-hout komt bij kleine particuliere bouwwerkzaamheden vaak in kleine mate voor.

B-hout is is de meest voorkomende afvalsoort. Hieronder valt hardboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, meubels, geverfd, gelakt en verlijmd hout, deuren, kozijnen en niet-geïmpregneerd hout. Veel afvalhout wordt gecatagoriseerd als B-hout.

C-hout is geïmpregneerd hout dat is verwerkt met bepaalde stoffen om de gebruiksduur te verlengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schuttingen (gewolmaniseerd) of bielzen (geteerd). C-hout is de meest milieuonvriendelijke houtsoort en wordt anders verwerkt dan A- en B-hout.

Inzameling

Houtafval wordt ingezameld in grote kuub afvalcontainers. Er zijn standaard all-in tarieven voor een 3m3 container, 6m3 container en een 10m3 container. In deze containers mogen veel verschillende houtsoorten. Eigenlijk mag al het A- en B-hout in deze containers worden ingezameld. Hierbij mag ook multiplex, geplastificeerde houtsoorten en meubilair, zolang het vrij is van bekleding.  De spijkers, schroeven en bouten tot een grootte van 10mm mogen gewoon blijven zitten. Wat niet in de houtcontainer mag is C-hout (chemisch verduurzaamd hout), verrot of verbrand hout, asbestgelijkend materiaal, takken, boomstammen, wortels en ander afval zoals glas, grofvuil of tuinafval. Heb je veel C-hout dat moet worden afgevoerd? Neem contact met ons op en wij zoeken een passende oplossing.

Recycling

De verschillende categorieën houtafval hebben alles te maken met de recycling ervan. A-hout kan dus direct worden hergebruikt, maar wanneer het niet meer in de originele vorm herbruikbaar is, kan het ook worden versnipperd en verwerkt in nieuwe houtproducten, waaronder pallets of spaanplaten.

B-hout kan in veel gevallen net als A-hout goed worden gerecycled tot nieuwe houtproducten. Hierbij worden eerst de vervuilingen, zoals schroeven of spijkers verwijderd, waarna het versplinterd wordt. De splinters worden onder hoge druk samengeperst tot spaanplaat. Wanneer het B-hout niet meer in goede staat is, wordt het gebruikt als brandstof voor energiecentrales. Het omzetten van B-hout in biogas is minder duurzaam dan het recyclen tot spaanplaat, maar hierbij worden wél weer belangrijke fossiele brandstoffen gespaard. Daarnaast wordt er met elke ton hout, die wordt ingezet als biomassa, zo’n 75 kg CO2 uitstoot bespaard.

C-hout kan niet worden gerecycled tot nieuw hout en wordt afhankelijk van de gebruikte stoffen vernietigd of ingezet als brandstof voor energiecentrales. Waar de verbranding van B-hout grotendeels in Nederland wordt gedaan, wordt C-hout naar Duitsland en Zweden vervoerd, waar ze voldoen aan de milieueisen voor het verbranden van gewerkt hout. Verbrand nooit zelf geïmpregneerd hout! Hierbij kunnen schadelijke stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor mens en milieu.