De procedure omgevingsvergunning… Wat moet je weten en hoe doorloop je deze het makkelijkst? Ging je in 2010 verbouwen, dan was je zo weken kwijt aan het aanvragen van verschillende vergunningen. In sommige gevallen liep dit aantal zelfs op tot meer dan 25 vergunningen voor één verbouwing! Na 2010 is het gelukkig allemaal een stuk makkelijker geworden. Zowel voor de gemeente als voor jou, de vergunning aanvrager. Al die verschillende vergunningen zijn niet meer nodig. Er volstaat nu namelijk een gebundelde vergunning: de omgevingsvergunning.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Deze vraag is snel en makkelijk te beantwoorden. Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket. Via deze handige tool kom je door middel van een paar vragen te weten of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Weet je een aantal vragen niet helemaal zeker te beantwoorden, dan is het wellicht handig om een deskundige te benaderen.

Zorg dat je de vergunning op tijd aanvraagt

Er is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning best wat informatie nodig. Zo moet je een bouwtekening en constructieberekening laten maken en moet je specificaties van werkzaamheden aangeven. De constructieberekening kan gemaakt worden door een aannemer, bouwbedrijven of gespecialiseerde bedrijven. De aanvraag kan al met al flink wat tijd kosten. Begin daarom altijd op tijd met de vergunningsaanvraag wanneer je van plan bent snel te gaan verbouwen. Dit voorkomt dat je tijd verliest aan het wachten op goedkeuring voor jouw aanvraag en dus vertraging met de bouw of verbouwing oploopt.

Procedure omgevingsvergunning… De allereerste stap

Het is belangrijk dat je van te voren weet of je vergunningsplichtig bent. Dit kom je te weten door de  vergunningscheck op het omgevingsloket. Na de check krijg je een van deze drie uitkomsten:

  • Je hebt meldingsplichtOmgevingsloket container huren
  • Je hebt vergunningsplicht
  • Je hebt geen melding- of vergunningsplicht

Wanneer je meldingsplichtig bent, hoef je geen vergunning aan te vragen, maar moet je wel een melding doen bij de gemeente. Als je de laatste uitkomst te zien krijgt, kijk dan wel even na of er bepaalde voorschriften zijn. Je kan deze voorschriften opvragen bij het bevoegd gezag of via een deskundige.

De tweede stap… Het bevoegd gezag informeren

Tijdens deze stap moet het bevoegd gezag geïnformeerd worden. Je doet dit om te bepalen of je daadwerkelijk een omgevingsvergunning of watervergunning kunt krijgen. Het bevoegd gezag heeft hiervoor de volgende informatie nodig:

  • gegevens van de gemachtigde
  • gegevens van de aanvrager
  • de uit gespecificeerde werkzaamheden
  • informatie over de locatie
  • extra informatie die belangrijk kan zijn

Deze informatie kan eerst nog in concept worden gehouden en zal hier pas uitgaan wanneer de aanvraag ingediend wordt.

De fases van de procedure omgevingsvergunning

Je kan de procedure omgevingsvergunning ook gefaseerd doorlopen. Dit doe je dan in twee fases. Het grote voordeel hiervan is dat je de plannen voor de bouw of verbouwing nog kunt wijzigen als er voor enkele punten geen toestemming wordt gegeven. We raden je daarom aan om twijfelpunten in fase 1 in te dienen. Het gefaseerd indienen kan echter niet bij een watervergunning/melding.

Fase 1Verbouwen zonder vergunning

Tijdens deze fase vraag je voor een deel van de werkzaamheden toestemming en wacht je op een akkoord in de vorm van beschikking. Je dient in deze fase ook de twijfelpunten in, zodat zij als eerst worden bekeken. Als je de beschikking ontvangt kun je nog niet meteen beginnen, maar ga je door naar fase 2.

Fase 2

Als je eerste fase is afgehandeld vraag je voor het overige deel van de werkzaamheden toestemming. Als ook deze aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je weer een beschikking die samen met de andere beschikking de omgevingsvergunning vormt.

Procedure omgevingsvergunning… De aanvraag is ingediend

Als de aanvraag is ingediend kan er niets meer gewijzigd worden. Er kunnen nog wel extra bijlagen worden toegevoegd. Je zult zien dat je aanvraag nu de status ‘in behandeling’ heeft en het gevoegd gezag zal de aanvraag beoordelen. Als je een aanvraag hebt ingediend voor de omgevingsvergunning en de watervergunning, zullen deze apart worden bekeken. Het bevoegd zal om meer informatie vragen wanneer hij dit nodig heeft. Hier moet jij je dus niet druk om maken.

Wanneer weet ik of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Bouwcontainer huren

Het tijdsbestek van de aanvraag hangt af van de aanvraag zelf. Het bevoegd gezag heeft voor de ene aanvraag meer tijd nodig dan voor de andere. We kunnen wel een kleine indicatie geven:

  • Een eenvoudige aanvraag zal niet langer duren dan acht weken, met eventueel een verlenging van zes weken.
  • Een complexere aanvraag met bijvoorbeeld een hoog risico kan tot zes maanden duren. De termijn kan in de eerste acht weken zelfs nog met zes weken verlengd worden.

Uiteraard kan de aanvraag langer duren wanneer de aanvraag niet compleet wordt bevonden. Het bevoegd gezag vraagt dan om een aanvulling waarbij ook gelijk de termijn voor de uitspraak wordt opgeschort. Een niet volledige aanvraag kan dus voor vertraging zorgen.

Ik ben het niet eens met de beschikking

Het kan natuurlijk voorkomen dat je het niet eens bent met de beschikking. Wanneer dit zo is heb je zes weken de tijd om bezwaar of beroep aan te tekenen. Dit kan alleen wanneer de aanvraag volgens de reguliere procedure is verlopen.

Procedure omgevingsvergunning… kan ik hem zelf doorlopen?

Natuurlijk kan dat, want het aanvragen van een omgevingsvergunning is niet moeilijk. Zeker bij standaard zaken kun je zelf de vergunningsaanvraag indienen. Uitzonderingsgevallen en complexere verbouwingen kunnen er echter voor zorgen dat de aanvraag iets lastiger wordt. Hierdoor kan het aanvragen nog best een klus worden. We raden je in dit geval aan om een deskundige te raadplegen, of de aanvraag uit te besteden aan een bedrijf die de aanvraag voor jou in kan dienen. Je zal dan een grotere kans hebben dat de vergunningsaanvraag geaccepteerd wordt.