Acceptatie voorwaarden

Op de acceptatie voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Restafval

1. Omschrijving

Alle afvalstoffen die vrijkomen bij het voeren van een bedrijf die niet voor recycling geschikt zijn en in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden.

2. Toegestaan

 • Alle niet-recyclebare maar wel brandbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven. De afmetingen mogen niet groter zijn groter dan 30 x 30 x 60 cm.
 • Kantoorafval, kantine afval, verpakkingsmateriaal, papier en karton >95%
 • Organische reststoffen (etenswaren), blik en/of glas <5%

3. Niet toegestaan

 • Stoffen die een hinderlijke reuk veroorzaken.
 • Verbrand afval.
 • Chemicaliën en overige stoffen die schade kunnen opleveren aan de gezondheid van mens, dier of gewas of schade op kunnen leveren aan de bodem Asbesthoudend materiaal en op asbest gelijkende materialen.
 • Explosieve afvalstoffen, vuurwerk en lichtpijlen.
 • Brandend of smeulend afval of stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden.
 • Milieu hygiënisch, esthetisch en/of technisch moeilijk te verwerken afvalstoffen zoals specifiek
  ziekenhuisafval, landbouwfolie, matrassen, autobanden, isolatiemateriaal (glas -en steenwol, EPS) e.d.
 • Radioactieve stoffen en stoffen die een ioniserende straling uitzenden en materialen die aan een dergelijke straling zijn blootgesteld en waarvan verwacht kan worden, dat deze een dergelijke straling kunnen uitzenden.
 • Gesloten, dan wel geheel of gedeeltelijk gevulde vaten, drums, bussen en ander verpakkingsmateriaal waarvan op de inhoud geen directe controle mogelijk is.
 • Gekookte etensresten (swill), vlees en visafval, kadavers, slachtafval en fecaliën
  Zand, grond, steen en (beton-)puin.
 • Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen zoals specifiek volle verblikken/kitkokers
  Stofoverlast veroorzakende en stuivende afvalstoffen.
 • Grote massieve, niet-brandbare stoffen.
 • Samengebundelde stoffen, zoals balen papier, folie en kunststoffen.
 • Wit– en bruingoed zoals koelkasten en andere elektrische apparaten, baterijen en accu’s.

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

4. Fair use policy

De tarieven per lediging of abonnement zijn gebaseerd op een soortelijk gewicht van 90 kg per m3
voor restafval.

Papier / karton

1. Omschrijving

Papier en karton geheel vrij van andere afvalstoffen, dat direct geschikt is voor hergebruik.

2. Toegestaan

 • Papier en/of karton 100%, niet zijnde (kleuren) drukwerk (kranten/folders)

3. Niet toegestaan

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend afval.
 • Kranten/folders.
 • Ordners en/of ringbanden.
 • Plastic en geplastificeerde onderdelen.
 • Nat papier en/of karton.
 • Organisch afval/verontreiniging.
 • Verbrande papier– en/of kartonrestanten.
 • Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen.
 • Overige (gevaarlijke) afvalstoffen en verontreiniging.

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

PMD

1. Omschrijving

PMD afval bestaat uit een mix van plastic flessen en verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

2. Toegestaan

Plastics

 • Flessen voor water, frisdrank, melk, fruit -en groentesap, olie en azijn
 • Knijpflessen, bekers, bakjes, zakken en kuipjes voor levensmiddelen
 • Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
 • Plastic tassen en zakjes
 • Plantenpotjes

Metaal

 • Drank –en conservenblikjes
 • Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica,
 • Aluminium schaaltjes en bakjes van levensmiddelen
 • Metalen deksels en doppen

Drankenkarton

 • Kartonnen pakken van water, limonade, wijn, melk, vla, yoghurt, fruit -en groentesap, soepen en sauzen

3. Niet toegestaan

 • Chips-en koffieverpakkingen (met aluminium binnenlaag).
 • Kitkokers en piepschuim.
 • Landbouwplastic en vijverfolie.
 • Vervuilde verpakkingen.
 • Verpakkingen van chemisch afval.
 • Resten papier, karton en folie.
 • Doordrukstrips (medicijnen en kauwgom).
 • Verfblikken.
 • Kleding en textiel en elektronische apparaten.
 • Ander verpakkingsmateriaal zoals glas.
 • Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen en kratten.
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke).

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

4. Aanlevervoorwaarden

PMD afval moet worden ingezameld in een rolcontainer, in transparante (PMD) zakken. De PMD zakken moeten transparant zijn om de het ingezamelde PMD-afval te kunnen keuren. Wanneer PMD afval wordt aangeboden in een niet-doorzichtige zak kan het afval worden afgekeurd. De verwerkingskosten hiervan worden doorbelast aan de klant.

Flessenglas

1. Omschrijving

Flessenglas dat heeft gediend als verpakkingsmateriaal, niet verontreinigd is met chemische stoffen of vloeistoffen en vrij is van enig ander afval dat direct geschikt is voor hergebruik.

2. Toegestaan

 • Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakkingsmateriaal

3. Niet toegestaan

 • Vlakglas
 • Keramiek, steen en porselein (KSP) van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels.
 • Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.
 • Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies.
 • Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken.
 • Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen, kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen pannendeksels.
 • Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.
 • Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.
 • Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder en veegvuil
 • Injectienaalden
 • Chemisch afval (KCA) / gevaarlijk afval (KGA) o.m. verstaan: chemicaliën, bloed, bloedplasma, spuiten, etiketten met doodskop, kruis en/of vuur.
 • Recipiënten van chemische producten
 • Ziekenhuisafval bevattende organische resten/vloeistoffen (SZA)

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Organisch afval (swill)

1. Omschrijving

Voormalige voedingsmiddelen bestaande uit bereide en onbereide etensresten van plantaardige en/of dierlijke (CAT3) oorsprong die niet langer voor menselijke consumptie bestemd zijn, vrij van verpakkingsmiddelen.

2. Toegestaan

 • Alle (gekookte) etensrestanten, zoals vlees, vis, groente, fruit (m.u.v. sinaasappelschillen), brood, deegwaren, sauzen, etc.
 • Theezakjes, koffiezakjes, koffiedik.

3. Niet toegestaan

 • Stoffen als zeep, reinigings– en oplosmiddelen (zgn. detergenten)
 • Textiel, aardewerk, glas, aluminiumfolie, bestek, blikken en overige metalen voorwerpen
 • Elastiek, kaarsen, papier, karton, plastic, groenafval (bloemen, planten), sponzen, touw, hout, handschoenen en andere verontreinigingen die niet vergistbaar of composteerbaar zijn
 • Sinaasappelschillen (apart inzamelen)
 • Eierschalen en doppen van pinda’s/noten
 • Kadavers van dieren, dikke soepbeenderen en mosselschelpen
 • Chemisch afval
 • Verontreinigingen door minerale oliën, putvetten of andere (chemische) verontreinigingen
 • Gebruikte vetten afkomstig van huishoudens
 • Plastic en/of papieren zakken (ook geen composteerbare zakken)

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Koffiedik

1. Omschrijving

Restant van gemalen koffiebonen na het zetten van koffie.

2. Toegestaan

 • Uitsluitend koffiedik zonder verpakking

3. Niet toegestaan

 • Verpakkingen of verpakkingsmaterialen (zakken/dozen/glas/blik/flessen/doppen/karton)
 • Andere fruitsoorten of etensresten
 • Plastic
 • Restafval

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Kartonnen koffiebekers

1. Omschrijving

Kartonnen drinkbekers met PE coating

2. Toegestaan

 • Gebruikte, lege, schone kartonnen bekers ( schenkleeg, bedrukt of onbedrukt)
 • Ongebruikte kartonnen bekers. (bedrukt of onbedrukt)

3. Niet toegestaan

 • Vervuilde kartonnen bekers met voedselresten.
 • Kartonnen bekers gevuld met voorwerpen/verpakkingen / voedselresten (zoals theezakjes).
 • Verbrande kartonnen bekers
 • Vermenging met overige papier en karton stromen

4. Aanlevervoorwaarden

Kartonnen koffiebekers worden ingezameld, in rolcontainers, in hiervoor bedoelde plastic zakken. Deze vangt het vocht op dat achterblijft.

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

 

Vertrouwelijk papier (archief)

1. Omschrijving

(Kantoor)papier en gebundeld papier dat vertrouwelijke informatie bevat¹

2. Toegestaan

 • Kantoorpapier
 • Papierbundels voorzien van nietjes, paperclips, mapjes, sheets of ordners.

3. Niet toegestaan

 • Nat karton of papier
 • Geen vervuiling als karton, kranten geplastificeerd papier en karton
 • Verontreinigingen van het papier met andere afvalstoffen

* Indien bovenstaande stoffen aanwezig zijn in de afvalstroom, houdt ContainerOnline BV zich het recht voor het betreffende afval te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.

¹ Wastenet inzameling werkt uitsluitend samen met CA+ gecertificeerde archiefverwerkers. Volgens CA+ norm vernietigd
betekent dat vertrouwelijke documenten binnen 24 uur na inzamelen vernietigd zijn. Het transport wordt uitgevoerd met
speciale vrachtwagens die zijn voorzien van een beveiligde sluitklep. Inzamelaars van een CA+ gecertificeerd bedrijf zijn
uitgebreid gescreend.